H

Hierarchie nakládání s odpady

V Zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, je v základních ustanoveních v paragrafu 3 stanovena hierarchie způsobů nakládání s odpady, která by měla být v rámci odpadového hospodářství dodržována v pořadí: předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití odpadů (například energetické), odstranění odpadů.
Zjednodušeně řečeno je nejlepší odpad nevytvářet a ten vyprodukovaný vždy vytřídit, aby měl šanci na recyklaci či například na energetické využití. K tomu se přistupuje například u výmětu, bioodpadu či u některých obtížně recyklovatelných typů plastů, které se používají k výrobě tzv. TAP (tuhých alternativních paliv) nebo elektrické energie.
Poslední možností by mělo být odstranění odpadů, tedy v kontextu hierarchie nakládání s odpady je tím myšleno jeho uložení na skládku. V případě, kdy odpad skončí na skládce odpadu, není šance na jeho další efektivní využití – kromě toho, že skládky zbytečně zabírají přírodu, mají i jiné negativní dopady na životní prostředí (při tlení odpadu se uvolňují skleníkové plyny apod.).
V některých případech je možné se od hierarchie nakládání s odpady odklonit, jednotlivé případy jsou posuzovány na základě celkových dopadů životního cyklu od vzniku odpadu na životní prostředí.
Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady se bere v potaz celý životní cyklus výrobků a použitých materiálů, především pak s ohledem na co nejmenší dopad na lidské zdraví a životní prostředí.
Tato problematika úzce souvisí s tzv. odpadovým hospodářstvím, které je na této hierarchii založeno.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.