K

Klimatická změna

Jedná se o proměnu dlouhodobého režimu počasí na Zemi. Pojem zahrnuje změnu stavu klimatického systému, kterou lze identifikovat prostřednictvím proměn jeho vlastností po dobu alespoň několika desetiletí, a to bez ohledu na to, je-li vyvolána přirozenými faktory, nebo lidskou činností. Jedná se také o veškeré změny klimatu, včetně jeho přirozené variability.
Geologická světová historie Země prošla několika změnami klimatu, které trvaly tisíce až miliony let. Mezi proměnné patřila třeba činnost Slunce, geologické procesy, dopady meteoritů či kosmické poměry.
Současná situace se liší jak příčinami, kdy je spouštěčem především činnost lidstva, tak nebývalou rychlostí změn.
Zejména posledních cca 200 let, kdy došlo k rapidnímu populačnímu růstu, civilizačnímu pokroku a vynálezu nových technologií, které jsou mnohdy závislé na výrobě energií ze spalovaných fosilních paliv, dochází k rychlejším a znatelnějším změnám.
Uvolňováním tzv. emisí skleníkových plynů do atmosféry dochází ke změnám fyzikálních vlastností a k tzv. skleníkovému efektu.
V důsledku skleníkového efektu dochází k propouštění slunečního záření, které více ohřívá povrch Země, současně ovšem tepelné záření neuniká zpět do kosmu a to vede k přehřívání planety Země.
V důsledku lidské činnosti a jejího vlivu tak dochází nejen ke globálnímu oteplování, ale také k výrazným změnám v téměř všech částech biosféry, včetně změn hladin moří. Ideální proto je dosahovat uhlíkové neutrality.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které jsou nezbytné k poskytování služeb. S vaším souhlasem budeme používat i další soubory cookie pro účely výkonu, sociálních médií a reklamy. Pro další informace nebo doplnění nastavení klikněte na odkaz „Nastavení cookies“. Souhlas s využitím všech souborů cookie vyjádříte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“. Můžete jej kdykoliv odvolat nebo upravit otevřením nabídky „Nastavení cookies“ v dolní části webové stránky. Podrobnější informace o souborech cookie a zpracování vašich osobních údajů najdete Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.