O

Oběhové hospodářství

Cílem oběhového hospodářství je změna modelu „vytěžit, vyrobit, použít a vyhodit“ (tzv. lineární hospodářství/ekonomika) k šetrnějšímu a efektivnějšímu využívání zdrojů.
Jedná se tedy o způsob výroby a spotřeby různými vhodnými formami, například opravováním a repasováním, sdílením, pronajímáním, opětovným používáním či recyklací, kdy díky těmto přístupům dochází ke zhodnocení existujících výrobků, surovin a materiálů.
Díky tomu je prodlužován životní cyklus produktů a také je minimalizován odpad. V případě, kdy není možné produkty dále využít, dochází k recyklaci a získané druhotné suroviny jsou opět využity, a tedy zhodnoceny i ekonomicky. Důvodů, proč přistoupit k oběhovému hospodářství, je celá řada.
Z hlediska ochrany životního prostředí se například díky využívání druhotných surovin zpomaluje používání primárních surovin – tím dochází k menšímu poškozování přírody a biotopů. Současně dochází ke snižování logistické a zpracovatelské zátěže a spolu s dalšími faktory dochází díky oběhovému hospodářství ke snižování emisí skleníkových plynů.
Již ve fázi návrhu výrobku by měla být snaha vyvinout jej tak, aby byl účinnější a udržitelnější, což může ovlivnit výši energie a zdrojů potřebných k jeho výrobě – podle odhadů lze totiž až 80 % dopadu produktu na životní prostředí eliminovat již při návrhu výrobku.
Výše uvedené by se mělo týkat i obalů, které představují značnou zátěž a jejichž produkce neustále roste. Při jejich návrzích by měl hrát důležitou roli tzv. ekodesign obalů, který také pracuje s principem opětovného využití či recyklace.
Dalším důležitým hlediskem je snížení závislosti na surovinách, která roste, ale zásoby primárních surovin nejsou nevyčerpatelné. Recyklace je cestou ke zmírnění rizik navázaných na nabídku, dostupnost a dovoz surovin či výkyvy cen.
Přepracování materiálů a výrobků může vést k inovacím, zvyšování konkurenceschopnosti, hospodářskému růstu, vytváření nových míst a také k úspoře financí spotřebitelů.
Pojem oběhové hospodářství se používá v ČR; v zahraničí, ale i u nás se používá označení cirkulární ekonomika.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.