P

Produkt

Pro definici pojmu existuje mnoho různých zdrojů a pohledů. Výrobek je předmětem nabídky a poptávky, slouží ke spotřebě a k uspokojení přání, potřeb a očekávání.
Z uživatelského hlediska je při nákupu výrobků důležitých mnoho faktorů – například cena, kvalita, dostupnost, vhodné načasování prodeje, aktuální politická, sociální či kulturní nálada ve společnosti apod.
Velmi důležitou součástí výrobků, které mají vliv na nákupní chování spotřebitelů, jsou obaly výrobků. Ty plní celou řadu funkcí, mezi stěžejní patří ochranná funkce, dále manipulační, identifikační nebo například informační. Na obaly jsou kladeny požadavky výroby, legislativy, obchodu i spotřebitelů – jsou totiž první, co spotřebitele oslovuje.
V souvislosti s konzumním způsobem života patří mezi aktuální témata vysoká produkce výrobků a obalů, které se časem mění v odpad. Čím dál více se tak řeší osvěta v oblasti přístupu k produktům, kdy je preferováno opětovné používání (re-use), požadavky na jejich opravitelnost či místa sběrného odběru za účelem ekologické likvidace (například elektroodpad, staré léky, pneumatiky apod.). Na různých úrovních se přijímají různá legislativní opatření, která pomáhají v boji proti litteringu, podporují trvalou udržitelnost, ochranu přírody a životního prostředí.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.