S

Skládka odpadu

Skládky odpadu jsou zařízení, která slouží k odstraňování odpadů formou jejich trvalého uložení. Skládky se dělí podle toho, jaké odpady se na nich mohou ukládat, a musí přitom splňovat podmínky dané legislativními nařízeními. Nejpřísněji kontrolované jsou skládky nebezpečných odpadů. Výstavbu a provoz skládek schvalují a kontrolují krajské úřady.
Skládkování odpadu je nejstarším řešením aplikovaným při likvidaci odpadu, který produkují lidé. V České republice je známý a zaužívaný také pojem „smetiště“ (od slova „smetí“).
Odpad uložený na skládku zde zůstane navždy zakonzervován. Podrobněji v článku Jak to vypadá a funguje na skládce odpadu?.
Nepovolené ukládání odpadu na místo, které k tomu není vyhrazeno, označujeme jako tzv. černé skládky. Jedná se o tzv. nelegální chování, za které hrozí sankce. Podrobněji je toto ošetřeno v zákoně o odpadech a navazujících legislativních předpisech.
V současné době se čím dál více apeluje na odklon od tzv. lineárního přístupu k odpadům (spotřebované výrobky se stávají odpadem) a čím dál více se řeší tzv. princip oběhového hospodářství (angl. Circular Economy Package, CEP).
Vzniku odpadu bychom měli podle hierarchie nakládání s odpadem předcházet, snažit se o opětovné využití, třídění odpadu, kterým umožňujeme recyklaci vytříděného odpadu a přeměnu na tzv. druhotné suroviny, poté by mělo následovat energetické využití odpadu (EVO) a až na posledním místě je skládkování odpadu.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.