Tříděním odpadu
snižujete
uhlíkovou stopu

Každý z nás za sebou zanechává uhlíkovou stopu. Její velikost ale můžeme snadno ovlivnit. Jak? Jedním z nejsnadnějších způsobů je třídění odpadu. K barevným kontejnerům to totiž máme v České republice průměrně pouhých 87 metrů! Tříděním odpadu umožňujeme jeho materiálové a energetické využití a tím šetříme primární suroviny a přírodu…

Všechna videa a playlisty

Co je to uhlíková stopa?

Každý z nás produkuje při svých aktivitách různé množství skleníkových plynů a na Zemi tak zanechává svou „uhlíkovou stopu“. Ta je jedním z ukazatelů, kterými se měří dopady našeho chování na vliv změny klimatu. Nejběžnější ze skleníkových plynů
je oxid uhličitý (CO₂), ten se také používá jako ustálená konstanta pro označení všech těchto plynů.

Uhlíkovou stopu každého z nás tvoří z velké části nakupované zboží, doprava, bydlení, potraviny, ale právě i náš přístup k nakládání
s odpadem.

Jak souvisí třídění odpadu a uhlíková stopa?

Správným tříděním odpadu snižujeme zásadním způsobem množství odpadů ukládaných na skládky – šetříme tak přírodu. Díky recyklaci odpadu se k nám navíc mohou použité suroviny vrátit v podobě nových produktů. Šetříme tak přírodní zdroje i energie potřebné při jejich výrobě.

V loňském roce vytřídil průměrně každý obyvatel ČR téměř 78 kg odpadu. K recyklaci či k energetickému využití směřovalo více než 1 000 000 tun obalových odpadů.

Co se nám v České republice podařilo v roce 2022 díky společnému systematickému třídění odpadu?

papír

modrý kontejner

Vytřídit a předat k efektivnímu využití více než 232 000 tun odpadů z papíru. Bylo tak ušetřeno na 206 000 tun CO₂ekv.
Papír lze recyklovat 5–7krát. Tuna vytříděného papíru uspoří cca 2 tuny dřeva a 31 000 litrů vody!


Zjistit více
plasty

žlutý kontejner

Vytřídit a předat k využití přes 180 000 tun plastových odpadů, což vedlo k úspoře více než 162 000 tun CO₂ekv.
Díky třídění plastů šetříme ropu, která je primárním zdrojem pro jejich výrobu. Pouhých 50 vytříděných PET láhví stačí k výrobě fleecové bundy.


Zjistit více
Sklo

Zelený kontejner

Vytřídit a předat k efektivnímu využití více než 159 000 tun odpadů ze skla. Díky tomu bylo ušetřeno bezmála 56 000 tun CO₂ekv.
Při výrobě nového skla můžeme ušetřit až 65 % sklářských písků a 90 % energií, sklo lze navíc recyklovat donekonečna.


Zjistit více
kovy

šedý kontejner

Vytřídit a předat k využití více než 150 000 tun kovových odpadů. Bylo tak ušetřeno téměř 185 000 tun CO₂ekv.
Pokud vytřídíme 1 kilogram hliníku, můžeme ušetřit až 8 kg bauxitu a 4 kg pomocných chemických látek.


Zjistit více
nápojové kartony

oranžový kontejner

Vytřídit a předat k využití více než 4500 tun obalů z nápojových kartonů. Díky tomu bylo ušetřeno více než 4000 tun CO₂ekv.
Nápojové kartony obsahují až 75 % kvalitního papíru, který lze ještě několikrát využít. Vytříděné nápojové kartony lze použít k výrobě lisovaných izolačních a stavebních desek.


Zjistit více
Bioodpad

Hnědý kontejner

Biologicky rozložitelný odpad tvoří průměrně 25 % objemu odpadu našich popelnic se směsným odpadem.
Bioodpad lze přitom recyklovat v kvalitní zeminu nebo využít v bioplynových stanicích k výrobě tepla či elektrické energie.


Zjistit více
Snižujeme CO₂
Proč třídit?

Díky třídění a využití obalových odpadů nebylo v České republice vypuštěno do ovzduší více než 902 000 tun CO₂ekv. Společně se nám tak podařilo uchránit v přepočtu 30 km² přírody.

zjistit více
Kam patří

Stručně, jasně, přehledně podle surovin

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a

ABS plast

Kontejner na plasty.

akumulátory

Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.

akvárium

Sběrný dvůr, nebo velkokapacitní kontejner na sklo.

alobal

Kontejner na kovy.

antiperspirant

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdení do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.
Sběrný dvůr.

audiokazety

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.

autobaterie

Sběrný dvůr, nebo výkupny.

autodíly

Sběrný dvůr, nebo výkupny.

autopoklice na kola

Objemný odpad, sběrný dvůr.

autorádio

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

autosedačka

Sběrný dvůr.

autosklo

Sběrný dvůr.

autovrak

Výrobek s ukončenou životností - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

b

Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

balící papír

Kontejner na papír.

balónky

Klasické nafukovací do směsného odpadu.
Listy do nádob na bioodpad, nebo lze kompostovat. Ostatní do sběrného dvora, nebo do směsného odpadu.

barel kovový

Sběrný dvůr nebo výkupna.

barva na vlasy

Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.

barvy malířské

Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.
Dětský nafukovací do sběrného dvora.
Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

bioodpad

Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.

bioplast

100% bioplast lze kompostovat, ostatní do směsného odpadu.

bižuterie

Směsný odpad.

blistr od léků

Směsný odpad.

boby

Sběrný dvůr nebo kontejner na plasty.
Sběrný dvůr.

bomba od hélia

Jednorázové po úplném vyprázdnění do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokyny výrobce.

bombičky tlakové

Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokyny výrobce.

bonboniéra

Papírová krabička do kontejneru na papír, plastový vnitřek do kontejneru na plasty.
Zničené do směsného odpadu. Funkční do kontejneru na textil.

box na jídlo jednorázový

Se zbytky jídla směsný odpad. Vyprázdněný plastový do kontejneru na plasty.

brčko

Plastové do kontejneru na plasty. Nerozmočené papírové do kontejneru na papír.
Směsný odpad.

bublinková fólie

Kontejner na plasty.
Mechanický do sběrného dvora, nebo bez sklíčka do kontejneru na kovy. Elektronický do kontejneru pro zpětný sběr drobného elektrozařízení.

c

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora. Obaly roztřídit dle materiálu do kontejneru na papír nebo na plasty.

cedník

Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy.

celofán

Směsný odpad.
Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

cigarety

Směsný odpad.

čajové sáčky

Papírové do nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat. Plastové do směsného odpadu.

časopisy

Kontejner na papír.

čisticí prostředky

Zbytky v obalu do sběrného dvora (nebezpečný odpad), případně do směsného odpadu. Vždy dle instrukcí na obalu.

d

dárkové papírové tašky

Do kontejneru na papír. Laminované do směsného odpadu.

deka fleecová

Použitelná kontejner na textil nebo charitativní sběry. Nepoužitelná do směsného odpadu.

deodorant

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdení do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

deštník

Sběrný dvůr nebo do směsného odpadu.

diapozitiv

Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

diář

Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.
Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

dlaždice, dlažba

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

drátěné sklo

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

drátěnka

Celokovová kontejner na kovy. Z kombinovaných materiálů do směsného odpadu.

dráty

Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.
Sběrný dvůr.

dřevoplast

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Sběrný dvůr, nebo kovový do výkupny.

DTD desky

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

duše od jízdního kola

Směsný odpad.

DVD jednotka

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

e

elektronická cigareta

Bez náplní kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

elektroodpad

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Může obsahovat azbest. Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

f

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

filmový pás

Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

filtrační papír

Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu.

filtr kávový

Papírový i se sedlinou do bioodpadu, nebo lze kompostovat. Bavlněný do směsného odpadu, kovový do kontejneru na kovy.

filtr uhlíkový

Směsný odpad
Směsný odpad.

fotoaparát

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Směsný odpad. Staré, bez povrchové úpravy do kontejneru na papír.

froté prádlo

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

g

Čisté beze zbytků – plastové do kontejneru na plasty, papírové do kontejneru na papír. Znečištěné nebo se zbytky do směsného odpadu.

gramodesky

Směsný odpad, nebo do sběrného dvora.

guma na gumování

Směsný odpad.

gumička do vlasů

Směsný odpad.

h

hadice zahradní

Sběrný dvůr.
Kontejner na textil nebo charitativní sběry. Znečistěný do směsného odpadu nebo sběrného dvora. Od chemikálií do nebezpečného odpadu.

hasicí přístroj

Odevzdat firmě zabývající se jejich prodejem nebo revizemi. Případně prázdný do sběrného dvora nebo do výkupny.

HDPE plast

Kontejner na plasty.
Směsný odpad nebo do sběrného dvora.

heraklit

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

hliník

Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

hodiny a hodinky

Mechanické do směsného odpadu nebo do sběrného dvora. Elektronické do kontejneru nebo na místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra).

houbička na nádobí

Směsný odpad.
Plyšové do kontejneru na textil, celoplastové do kontejneru na plasty, ostaní do směsného odpadu nebo sběrného dvora.

hračky elektronické

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

hrnce

Kontejner na kovy nebo do sběrného dvora.
Skleněný do kontejneru na sklo, kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty, keramický do směsného odpadu.

hřebíky

Kontejner na kovy. Větší množství do sběrného dvora nebo výkupny.

ch

chemikálie

Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

chladicí kapalina

Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

i

igelit (LDPE fólie)

Kontejner na plasty.

igelitová taška

Kontejner na plasty.

infekční odpad (roušky, kapesníky)

Dobře zabalené do plastového pytle do směsného odpadu.

Injekční stříkačky

Specializované firmy. Po domluvě lze odevzdat ve zdravotnickém zařízení.

IPA izolace

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Směsný odpad.

j

jednorázové vlhčené ubrousky

Směsný odpad.
Nevařené zbytky rostliného původu lze kompostovat. Vařené zbytky a živočišné zbytky do směsného odpadu.

jízdenka

Kontejner na papír.

k

Kontejner na elektroodpad, nebo do sběrného dvora.

kalendář nástěnný

Kontejner na papír.

kalendář stolní

Kontejner na papír.

kapsičky pro psy/kočky

Kompozitní obaly do směsného odpadu, plastové do kontejneru na plasty.

kapsle od kávy

Plastové do směsného odpadu, protože kromě plastu obsahují ještě sedlinu. Hliníkové kapsle do kovů, když je kontejner pro jejich sběr označen. Pokud si dáte práci a kapsle rozeberete, sedlinu použijete do kompostu nebo odložíte do bioodpadu, kapsle lze vytřídit podle materiálu.

karimatka

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

karimatka s hliníkovou vrstvou

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

karton od džusu

Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

karton od mléka

Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

kartonová krabice

Kontejner na papír.

kartuše od silikonů a tmelů

Plastové zcela prázdné do kontejneru na plasty nebo do sběrného dvora. Se zbytkem obsahu do směsného odpadu. Vždy si pročtěte informace na obalu, které jsou platné pro konkrétní produkt.

kazeta prázdná tisková

Sběrný dvůr, případně odevzdat v rámci zpětného odběru, nebo ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.

kávovar

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

kávová sedlina

Do kompostu, případně do směsného odpadu.

kelímek na kávu

Plastový a polystyrenový do kontejneru na plasty. Papírový do kontejneru na papír.

kelímek od jogurtu

Kontejner na plasty.

keramika

Směsný odpad.

kinofilm

Směsný odpad.

klávesnice

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

klíče

Kontejner na kovy.

knihy

Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.
Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

kolečkové brusle

Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.
Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

kontaktní čočky

Směsný odpad.

konzerva

Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.

konzerva od krmiva

Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
Směsný odpad.

kosmetika

Prázdné obaly od kosmetiky roztřídit dle materiálu. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do nádoby na plast a kovové do kontejneru na kovy.
Směsný odpad.

kožešina

Nezničené a použitelné do kontejneru na textil, jinak do směsného odpadu.

krabice od pizzy

Čistá část do kontejenru na papír, mastná či mokrá do směsného odpadu.

krabička od cigaret

Směsný odpad.

krabička od masa plastová

Se zbytky do směsného odpadu. Čistá do kontejneru na plasty.

krabička od sirek

Kontejner na papír. Boky se škrtátky ideálně oddělit a vyhodit do směsného odpadu.
Zbytek vytřít papírovým ubrouskem a ten vyhodit do směsného odpadu. Obal vytřídit dle materiálu. Skleněný do kontejneru na sklo, plastový do nádoby na plast a kovový do kontejneru na kovy.

křídový papír

Kontejner na papír.
Sběrný dvůr.

kuchyňské náčiní plastové

Kontejner na plasty.

kuchyňské příbory

Kontejner na kovy.

kuchyňské spotřebiče

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy, keramický do směsného odpadu.

květiny

Směsný odpad nebo nádoby na bioodpad.

l

lak na nehty

Prázdný skleněný obal do kontejneru na sklo. Vždy dle instrukcí na obalu.

lak na vlasy

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdení do kontejneru na kovy.

laminátová podlaha

Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

laminovaný papír

Směsný odpad.

láhev od oleje

Zcela vyprázdněnou a vypláchnutou plastovou do kontejneru na plasty, skleněnou do kontejneru na sklo.

láhev od sektu

Kontejner na sklo. Kovový úchyt špuntu do kontejneru na kovy. Plastový špunt do kontejneru na plasty, korkový do směsného odpadu.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

LED světla

Speciální sběrné kontejnery a místa společnosti Ekolamp, nebo do sběrného dvora.

lepenka papírová

Kontejner na papír.

lepicí páska

Směsný odpad.
Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.
Nepotřebné léky do lékárny, obaly dle materiálu do barevných kontejnerů nebo směsného odpadu.

linoleum

Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.
Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
Sběrný dvůr.

lyžařské hůlky

Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

lyžáky

Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.
Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

m

Směsný odpad.

magnetofonové pásky

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Sběrný dvůr.

mikroten

Kontejner na plasty.

mikrovlnná trouba

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Směsný odpad.

mobilní telefon

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

myčka na nádobí

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

n

nabíječky

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

nábytek

Sběrný dvůr, velkoobjemový odpad.

náplast

Směsný odpad.

náplň do tiskárny

Sběrné boxy v rámci zpětného odběru, sběrný dvůr, případně odevzdat ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.

nápojový karton

Kontejner na nápojové kartony.

návleky na boty – ochranné CPE

Směsný odpad.

nedopalek od cigaret

Směsný odpad.
Směsný odpad.

nerez

Kontejner na kovy, sběrný dvůr nebo výkupna.

netkaná textilie

Směsný odpad.

noviny

Kontejner na papír.

o

obal na mobilní telefon

Směsný odpad.

obal od granulovaného krmiva

Plastový do kontejneru na plasty, papírový do kontejneru na papír.

obal od montážní PUR pěny

Jedná se obvykle o kovové tlakové nádoby, které patří do nebezpečného odpadu, sběrných dvorů nebo je lze odevzdat v rámci mobilního svozu. Nádobky lze odnést i k některým jejich prodejcům, kteří pro ně mají připravené speciální nádoby.

obal od mycích prostředků

Prázdný plastový do kontejneru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo.

obal od šamponu

Prázdný plastový do kontejenru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo, hliníkový do kontejenru na kovy.

obaly od vaničkové zmrzliny

Plastové do kontejneru na plasty.

obálka

Kontejner na papír. Plastové okénko netřeba odstraňovat.

oblečení

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

obojek pro zvířata antiparazitní

Směsný odpad.
Sběrný dvůr.
Zničenou do sběrného dvora. Funkční do kontejneru na textil.

odpadní filtrační papír

Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu. Od kávy lze do bioodpadu.
Sběrný dvůr. Tabulové sklo lze do kontejneru na sklo.

olej kuchyňský

V uzavřené PET lahvi do kontejenru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

olej motorový

Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

olejové barvy

Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

p

palety dřevěné

Sběrný dvůr.

papír

Kontejner na papír.

papírová krabice

Kontejner na papír.

papírové kapesníky, utěrky

Použité do směsného odpadu.

papírovo-plastový sáček na pečivo

Kontejner na papír a kontejner na plasty. Jednotlivé materiály od sebe odtrhnout.

papírový kelímek

Čistý a suchý do kontejneru na papír. Špinavý nebo mokrý do směsného odpadu.

papírový sáček na pečivo

Čistý do kontejneru na papír, znečištěný do směsného odpadu.
Sběrný dvůr. Menší kusy nebo části do nádoby na bioodpad.

pastelky

Směsný odpad.

párátka dřevěná

Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.

pečicí papír

Směsný odpad.
Vybuchlé do směsného odpadu. Nevybuchlé nejprve zneškodnit namočením na 24 hodin do vody a pak do směsného odpadu.

PET lahev

Kontejner na plast.
Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.

pinzeta

Kovová do kontejneru na kovy, plastová do kontejneru na plasty.

plakát

Kontejner na papír.

plast

Kontejner na plasty.

plastová taška

Kontejner na plasty.

plastová taška na třídění

Kontejner na plasty.

platební karta

Rozstřihnout a do směsného odpadu.

plato od vajec

Kontejner na papír.

pláštěnka

Z polyetylenové fólie do kontejneru na plasty. Z PVC a různých směsí do směsného odpadu.

plech na pečení

Sběrný dvůr nebo výkupna.

plechovky

Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
Použité do směsného odpadu.

plexisklo

Do směsného odpadu nebo sběrného dvora.

plovoucí podlaha

Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

plyšové hračky

Kontejner na textil.

pneumatiky

Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru odevzdat v servisu.

počítač

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

počítačová myš

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Směsný odpad, staré pohlednice bez lesklé povrchové úpravy lze do kontejneru na papír.
Sběrný dvůr, kontejner na objemný odpad.

poklice kovová na hrnec

Sběrný dvůr nebo výkupna.

poklice skleněná na hrnec

Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr.

polypropylen

Kontejner na plasty.

polystyren

Kontejner na plasty. NE ale stavební polystyren.

popel z kamen

Směsný odpad.

porcelán

Směsný odpad.
Sběrný dvůr

potravinová fólie hliníková

Kontejner na kovy.

potravinová fólie plastová

Kontejner na plasty.

potraviny prošlé

Speciální nádoby na gastroodpad, nebo do směsného odpadu.

powerbanka

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

prezervativ

Směsný odpad.

propisky

Směsný odpad.

prostěradlo

Kontejner na textil nebo dos běrného dvora.

prostředky na hubení hmyzu

Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

přepálený olej

V uzavřené PET lahvi do kontejenru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.
Kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty, dřevěný do bio odpadu nebo na kompost.

PVC trubky

Směsný odpad nebo do sběrného dvora.

pytlíčky od čaje

Směsný odpad nebo do bio odpadu či na kompost.

r

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

razítka

Směsný odpad.

rámy od obrazu

Plastové do kontejneru na plasty. Ostatní do sběrného dvora.

repelent

Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

respirátor

Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.
Papírové do kontejneru na papír, ostatní do sběrného dvora.

rostliny

Kontejner na bioodpady, kompost, nebo do sběrného dvora.
Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

ručník

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

rukavice gumové

Směsný odpad.

rukavice jednorázové

Směsný odpad.

rulička od toaleťáku

Kontejner na papír.

řasenka

Směsný odpad.

ředidlo

Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

s

samolepka

Směsný odpad.

sáček mikrotenový

Kontejner na plasty.

sáček od chipsů

Kontejner na plasty.

sáček od koření

Většinou jsou z kombinovaného materiálu - pak do směsného odpadu. Můžou být i plastové pak do kontejneru na plasty, nebo papírové do kontejneru na papír.

sádrokarton

Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

sekačka

Elektrická na místa pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora. Ostatní sběrný dvůr.

sešit

Kontejner na papír.

sifonové bombičky

Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrných dvorů nebo výkupen. Je třeba držet se pokynů výrobce.
Směsný odpad.
Směsný odpad.

síťka od ovoce a zeleniny plastová

Kontejner na plasty.

síť na balíky na seno (polypropylen)

Kontejner na plasty nebo sběrný dvůr.

skateboard

Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

skelná vata

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

skleničky

Kontejner na sklo.

sklo

Kontejner na sklo.

sklokeramika

Směsný odpad.

sklo laboratorní

Směsný odpad.

sklo tabulové

Kontejner na sklo, větší kusy nebo množství do sběrného dvora.

skořápky od vajec

Kontejner na bioodpad nebo lze kompostovat.

sluchátka

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

slupky od ovoce a zeleniny

Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.
Použitelný do kontejneru na textil. Nefunkční do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.
Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

startér zářivkový

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

stavební odpad

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

stelivo pod domácí mazlíčky

Směsný odpad, pokud je zcela přírodní, lze kompostovat, nebo dát do bioodpadu.

stromek vánoční umělý

Sběrný dvůr.

stromek vánoční živý

Odložit u stanoviště směsného odpadu či na vyhrazeném místě u domů.

struhadlo

Plastové do kontejneru na plasty, kovové do kontejneru na kovy.

střešní tašky

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

svíčky

Směsný odpad.

svíčky čajové vyhořelé hliníkové

Kontejner na kovy.

svíčky vyhořelé plastové

Kontejner na plasty.

svítící plastový náramek

Směsný odpad.
Papírové do kontejneru na papír, s plastovým potahem do směsného odpadu. Vždy odstanit kovový mechanismus.

špaček od cigaret

Popelník, směsný odpad.

šrouby

Kontejner na kovy.

t

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

talíře

Směsný odpad, ve větším množství do sběrného dvora.
Směsný odpad.

tampony odličovací

Směsný odpad.
Nepoužité odřezky do kontejneru na papír. Použité do směsného odpadu, ve větším množství do sběrného dvora.

teflonové nádobí

Kontejner na kovy.
Směsný odpad.

televize

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Směsný odpad.

teploměr

Lékařské odevzdat v lékárně, ostatní rozbité s rtutí v uzavřené nádobce odnést do sběrného dvora. Kvůli rtuťi, patří mezi nebezpečný odpad. Elektronické do kontejneru na elektroodpad.
Kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty. Keramický směsný odpad.

termopapír

Směsný odpad.
Celokovová do kontejneru na kovy. Ostatní směsný odpad.
Tetrapak je název výrobce nápojových kartonů. Mnoho lidí však tímto slovem nazývá obecně nápojové kartony.
Kontejner na textil.

tiskárna

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

toaletní mísa

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Odevzdat nebo nechat repasovat u prodejce tonerů a náplní do tiskáren, případně odnést do sběrného dvora.

toustovač

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

tuba od zubní pasty, krému

Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do směsného odpadu.

tuby od léků

Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do směsného odpadu.
Směsný odpad.

u

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

umyvadlo

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

USB disky

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Papírová do kontejneru na papír, z termopapíru do směsného odpadu.

v

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu. Kovovou lze zavézt do výkupny.

vanička hliníková od krmiva

Kontejner na kovy.

varná deska

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

varné sklo

Směsný odpad.

vařečka dřevěná

Do nádob na bioodpad, do sběrného dvora nebo kompostárny.
Směsný odpad.

vatové tyčinky do uší

Směsný odpad.

vánoční ozdoby

Klasické vyfoukávané do směsného odpadu, slamněné do kontejnerů na bioodpad, nebo lze kompostovat.

vánoční světla

Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.
Skleněné do kontejenru na sklo, plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy. Ostatní do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.

větráky

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

videokazety VHS

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.

vinylové desky

Sběrný dvůr.

víčka od jogurtů

Hliníková do kontejneru na kovy. Plastová lze nechat na kelímku a spolenčně vytřídit do kontejneru na plasty.

víčka od pet lahví

Nechat na láhvi a do kontejneru na plasty.

víčka od piva

Kontejner na kovy.

víčka od zavařenin a kompotů

Kontejner na kovy.
Směsný odpad.

vlhčené ubrousky

Směsný odpad.

vložky dámské

Směsný odpad.

voskový papír

Směsný odpad.

vosk ze svíček

Směsný odpad.

vysavač

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

z

zapalovač

Prázdný do směsného odpadu. Se zbytky hořlavé náplně do sběrného dvora do nebezpečného odpadu.

zavařovací sklenice

Kontejner na sklo.

zářivky

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

závěsy a záclony

Kontejner na textil nebo do sběrného dvora.
Likvidace zbraní a střeliva podléhá Zákonu o zbraních. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn pouze stát. Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie.

zbytky jídla

Speciální nádoby na gastroodpad, malé množství do směsného odpadu.
Zeminu z domácích květináčů lze vrátit do přirody, větší množství likvidovat přes specializovanou firmu, nebo odvézt do sběrného dvora.

zkažené maso

Směsný odpad nebo do nádob na gastroodpad.
Směsný odpad, větší kusy nebo množství do sběrného dvora.

zubní kartáčky

Plastové do kontejenru na plasty, bambusové bez plastových štětin lze kopostovat, z bioplastu do směsného odpadu.

zubní pasta

Zcela prázdné plastové tuby do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do směsného odpadu.

zvětšovací sklo

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

žaluzie

Sběrný dvůr, textilní lze vyhodit do kontejneru na textil.

žárovka halogenová

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žárovka LED

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žárovka obyčejná

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žárovka úsporná

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žebřík

Sběrný dvůr.

žehlicí prkno

Sběrný dvůr.

žehlička

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

železo

Drobné kusy do kontejenru na kovy, větší množství do sběrného dvora nebo do výkupny.
Sběrný dvůr.

žiletky

Směsný odpad.
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.